Sizi Arayalım

Benler(Melanositik Nevüslar)

Genel Dermatoloji

Benler(Melanositik Nevüslar)

Benler(Melanositik Nevüslar)

Ben nedir?

Benler genellikle derinin zararsız renk değişikliklerindendir. Benler; melanositik nevüs olarak da bilinirler ve melanosit adı verilen pigment hücrelerin (derinin rengini veren hücreler) çoğalması sonucu oluşurlar. Benler; pigmente maküller, papüller veya nodüller olup, epidermis, dermis ve nadiren subkutan dokuda yerleşebilirler. Bazı kişilerde tüm vücuda yayılmış irili ufaklı onlarca ben bulunurken, bazı kişilerde çok daha az sayıda ben bulunabilir.

Benler ne şekilde görülebilirler?

Benler düz deri seviyesinde veya deriden kabarık olabilirler. Renkleri; deri renginden, kırmızı, kahverengi siyaha kadar değişebilir.

Benler ne zaman oluşurlar ve nasıl gelişirler?

Benler doğumda mevcut olabildikleri gibi sonradan erken çocukluk yaşında da gelişebilirler.

Doğumsal benler tehlikeli midir ?

Doğumsal benlerin üzerinde nadir de olsa“melanom” adı verilen kanser gelişebilir. Melanom gelişme riski benin büyüklüğü ile ilişkili olup; küçük ve orta boydaki benler için risk çok düşüktür, büyük ve dev doğumsal benler için ise risk belirgin olarak daha yüksektir .

Benler nasıl takip edilmelidir ?

Benlerin takibi hastadan hastaya farklılık gösterir. Benin yerleşim yeri, büyüklüğü, kozmetik ve psikososyal açıdan yarattığı olumsuz etkileri göz önüne alınmalıdır. Küçük boyutlu ve düzgün yüzeyli, vücudun kolayca izlenebilecek bir alanına yerleşmiş doğumsal benler düzenli aralıklarla (6 ay-1 yıl gibi) dermatologlar tarafından takip edilebilir. Böylece bende potansiyel olarak oluşabilecek kanser gelişimi açısından meydana gelebilen değişiklikler daha erken dönemde
saptanabilir. Ve bu durumda gerekli önlemler alınabilir.

Benlerdeki değişiklikler neyin belirtisi olabilirler?

Normal şartlarda Nevuslar(benler) herhengi bir deri şikayetine sebep olmaz. Eğer bir benin çapında hızlı bir değişiklik olmuşsa, rengi alacalı ise, sınırları düzensiz ve genişliyor ise, bende sürekli bir ağrı, kanama, kaşıntı var ise mutlaka bir dermatolog (cilt hastalıkları uzmanı) tarafından görülmelidir. Bu şikayetler deri kanseri habercisi olabilir. Bu durumda benin alınıp mutlaka patolojik incelemeye gönderilmesi gerekir.

Lazer İle Nevüs (Ben) Tedavisi

Benler genellikle estetik kaygıları ortadan kaldırmak amacıyla tedavi edilirler. Tedaviye başlamadan önce; mutlaka benler iyi analiz edilmeli, benin iyi huylu olduğuna karar verdikten sonra lazer tedavisi yapılmalıdır.
Ben tedavisinde kullanılan lazer fraksiyonel lazerdir. Lazer ile ben alma işleminde hasta konforunu artırmak için; öncelikle alınacak olan ben(nevus) lokal anestezi ile uyuşturulur. Ardından frraksiyonel lazer uygulanır.


Et beni tedavisi: Et beni alınması kesinlikle kanser oluşumunu tetiklemez. Aksine olası bir kanseri erken teşhis ile yakalanması sağlanır.

Cilt kanserinden nasıl korunulur?

Güneşten korunma oldukça önemlidir. Koruma faktörü 30 ve üzerinde olan güneşten koruyucuları sık olarak güneşe maruz kalan alanlara uygulayın.